SKORZYSTAJ Z REZERWACJI ONLINE LUB ZADZWOŃ 0048 722 061 389

Terms and Conditions

Nr Knt. Bankowego :   Pekao SA odz. XIV w Jankach 04 1240 1079 1111 0000 0196 1966  odbiorca:KiM Andrzej Klimek  w tytule nr … rezerwacji  lub Nazwisko i Imię

RODO -Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z ( np. realizacją zgłoszenia). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Villa Miodula 34-511 ul.Mocarni 17 Poland

1.Rezerwacji można dokonać na stronie internetowej, droga mailową lub telefoniczną 722061389.

2.Złożone i potwierdzone przez system rezerwacje pozostają aktywne przez 48 godzin, po tym terminie nastąpi ich anulowanie.

3.System uważa rezerwację za wiążącą po dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości 50 % wartości pobytu na konto bankowe, przelewy 24, kartą kredytową lub Paypal.

4.Wpłata zaliczki i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.

5.Potwierdzona zaliczkowana rezerwacja i następnie niewykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją obciąża Gościa w 50% wartości niewykorzystanej usługi noclegowej (nocleg ze śniadaniem ).

6.Rezygnacja z pobytu w czasie krótszym niż 2 tygodnie przed deklarowanym przyjazdem skutkuje utratą zaliczki na rzecz Villi Miodula.

7.Wpłata zostanie zwrócona w całości na rzecz Klienta jeśli do rezerwacji nie dojdzie z winy ośrodka.

8.Resztę płatności można dokonać przed terminem przyjazdu przelewem lub z wykorzystaniem systemu „Płatności 24” lecz nie później niż w dniu przyjazdu wraz z opłatą klimatyczną.

9.Villa Miodula jest gotowa na przyjęcie Gości od godziny 16.00 do godziny 20.00. O przybyciu po godzinie 20.00 prosimy informować telefonicznie lub mailowo.

Przyjazd w godzinach 20:00–22:00 objęty jest dodatkową opłatą w wysokości 100 PLN. Przyjazd po godzinie 22:00 objęty jest dodatkową opłatą w wysokości 150 PLN. Możliwość późnego przyjazdu musi zostać potwierdzona przez personel obiektu. Niestawienie się Gościa w ośrodku do godziny 22.00 zarezerwowanego dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi. (Zastrzeżenie to nie ma zastosowania jeśli pobyt opłacono w całości).

10. Doba pobytowa trwa do godziny 11.00 dnia wyjazdu lecz w przypadku niepełnego obłożenia może być przedłużona w trybie godzinowym za dodatkową opłatą 40 PLN za 1 godzinę.

Najczęstsze pytania

Czy mogę zabrać psa ?

Psa należy bezwzględnie zgłosić przed dokonaniem rezerwacji po otrzymaniu zgody . Za czworonoga obowiązuje opłata plus kaucja. Prosimy o zabranie przyrządów do sprzątania po piesku.

Czy mogę rozliczyć bony turystyczne

Tak rozliczamy bony turystyczne.

Czy mogę zarezerwować łóżeczko dla dziecka?

Tak jest to możliwe.

Czy mogę otrzymać dodatkowy rabat?

Tak przewidujemy dodatkowe rabaty dla pobytów dłuższych niż 6 dni.

KONTAKT

Villa Miodula

Villa Miodula 34-511 Kościelisko ul.Mocarni 17 rezerwacja@villamiodula.pl Tel. 0048 18 207 03 47 Tel GSM 0048 722 061 389

  WAKACYJNE PROMOCJE POBYTOWE

  Zadzwoń do nas

  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

  Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Kim Andrzej Klimek ul. ul. Leśna 2 Magdalenka 05-506

   

  Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

   

  Dane osobowe

  1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
  2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
  3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
   adres e-mail : rezerwacja@villamiodula.pl.
  4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

  Zobowiązania Administratora

  1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
  2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
  3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

  Zobowiązania Hotres.pl

  1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
  2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
  3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
  4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
   1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
   2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
   3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
   4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

   

   

  Postanowienia końcowe

  Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

  1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
  2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
  3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;